marți, 1 noiembrie 2011

TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI – un festival al bucuriei izvorâte în lume prin Naşterea Mântuitorului.

TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI – un festival al bucuriei izvorâte în lume prin Naşterea Mântuitorului.


“Aceea ce i-a făcut pe Magi să plece din ţara lor şi să facă un drum atât de lung, a  fost steaua şi lumina pusă de Dumnezeu în sufletul lor… Nimic din cele văzute de ei nu era strălucitor şi mare, ci o iesle, o colibă şi o Mamă săracă, ca să se vadă descoperită filozofia magilor, ca să se cunoască cum că n-au venit la Hristos ca la simplu om, ci ca la Dumnezeu şi binefăcător. De aceea nu i-a smintit nimic din cele văzute, ci I s-au închinat şi I-au adus daruri, lipsite de toată greutatea legii iudaice; nu I-au jertfit oi şi viţei, ci daruri care erau aproape de filozofia Bisericii noastre, adică: credinţă, ascultare şi dragoste”. (Sfântul Ioan Gură de Aur – Omilia a 6-a la Evanghelia după Matei)
TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI – festivalul bucuriei izvorâte în lume prin Naşterea Mântuitorului – reprezintă cel de-al treilea eveniment public din cadrul Proiectului CE POT FACE EU PENTRU COMUNITATE. În vederea bunei desfăşurări a acestui eveniment aflat în pregătire, vă rugăm să vă încadraţi în următoarele cerinţe:
- Pot participa atât grupuri de colindători cât şi concurenţi individuali, promovând repertorii adecvate tematicii festivalului – colinde şi datini ortodoxe de Crăciun;
- Participanţii cu şi fără dizabilităţi pot avea vârste cuprinse între 8 şi 25 ani;
- Fiecare participant individual sau grup de colindători trebuie să prezinte în concurs 2 (două) colinde sau o datină specifică zonei reprezentate;
- Grupul de colindători poate fi alcătuit din maximum 10 persoane.
- Evoluţia pe scenă trebuie să se încadreze în maximum 12 minute, incluzând în acest timp şi momentele referitoare la intrarea, ieşirea şi prezentarea participantului sau grupului;
- Ţinuta impusă este costumul popular;
Membrii juriului vor evalua: prezenţa scenică, autenticitatea, interpretarea.
Vă rugăm să trimiteţi până vineri, 18 noiembrie 2011, prin mail michi_mihaescu@yahoo.com,  următoarele informaţii:
• Numele concurentului sau grupului de colindător şi vârsta avută;
• Numărul de participanţi (maxim 10 / grup);
• Repertoriul
• Minutajul;
• Numele profesorului instructor;
• Date de contact – mail/tel.
Dacă până acum acţiunile Proiectului CE POT FACE EU PENTRU COMUNITATE nu au necesitat cunoaşterea cu mult înainte a participanţilor, Festivalul de Colinde şi Datini Ortodoxe care urmează, impune o formă mai amănunţită de cunoaştere îndeosebi a numărului şi vârstei colindătorilor, pentru a şti cu exactitate pentru ce categorii de vârstă vom achiziţiona premiile şi darurile ce se vor oferi.

Mihaela Mihăescu

http://asociatia-ihtis.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu