luni, 23 mai 2011

Încep înscrierile la seminariile teologice


În perioada 27-31 mai, seminariile teologice organizează înscrieri pentru probele de aptitudini, desfăşurarea probelor eliminatorii, în funcţie de profil, urmând să aibă loc între 1 şi 3 iunie. Absolvenţii de clasa a VIII-a pot opta pentru una dintre specializările celor şase instituţii liceale cu profil teologic din Arhiepiscopia Iaşilor: Seminarul Teologic Liceal "Sf. Vasile cel Mare" Iaşi, Seminarul Teologic Liceal "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Împ. Constantin şi Elena" Piatra Neamţ, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Gheorghe" Botoşani, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi şi Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" - Mănăstirea Agapia. Ca o noutate, la Agapia sunt disponibile 30 de locuri la specializarea "ghid turism religios".
    Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ
Absolvenţii de gimnaziu care doresc să se formeze într-un cadru educaţional în care sunt îmbinate valorile moral-creştine cu excelenţă şi performanţă pot urma cursurile liceale la unul dintre cele şase seminarii din Arhiepiscopia Iaşilor - Seminarul Teologic Liceal "Sf. Vasile cel Mare" Iaşi, Seminarul Teologic Liceal "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Împ. Constantin şi Elena" Piatra Neamţ, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Gheorghe" Botoşani, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi şi Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" - Mănăstirea Agapia.

Calendarul admiterii şi tematica probelor eliminatorii

Potrivit Calendarului admiterii pentru instituţiile de învăţământ vocaţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în perioada 27 mai-31 mai 2011 se fac înscrierile pentru probele de aptitudini, urmând ca între 1 şi 3 iunie să se desfăşoare probele de aptitudini, în funcţie de profil. În data de 4 iunie vor fi afişate rezultatele la probele considerate eliminatorii, iar în cazurile unde metodologia permite acest lucru vor putea fi depuse şi contestaţii.
Pentru admiterea în seminariile teologice secţia Teologie pastorală, se organizează probe de aptitudini eliminatorii orale şi scrise.
Probele orale vor consta în verificarea dicţiei prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. De asemenea, aptitudinile muzicale vor fi verificate prin intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios, prin intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră - Al. Cristea, Ţara Mea - D. G. Chiriac, Imnul eroilor - I. Brătianu, Pui de lei - I. Brătianu) şi prin verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă; verificarea simţului ritmic.
Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie, subiectele pentru acest examen scris elaborându-se din programa şcolară de Religie, clasele VII-VIII.
Elevii vor trebui să cunoască următoarele conţinuturi: "Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie", "Crearea lumii", "Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere", "Rugăciunea în viaţa creştinului", "Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos", "Legea cea nouă - Fericirile", "Crezul - sinteza învăţăturii de credinţă", "Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu", "Biserica, locaş de închinare", "Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov".
La specializarea Patrimoniu cultural, probele de aptitudini vor consta în evaluarea scrisă a cunoştinţelor religioase din conţinuturile enumerate mai sus şi în evaluarea aptitudinilor artistice: proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură şi proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie.
Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

O nouă specializare - "ghid turism religios", la Seminarul de la Agapia

Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia întâmpină în acest an absolvenţii de gimnaziu cu o noutate, instituţia de învăţământ liceal organizând concurs de admitere pentru 30 de locuri la specializarea "ghid turism religios". "Prin noua calificare ne-am propus să trezim interesul elevilor în alegerea acestei oferte, ce răspunde unei nevoi punctuale a învăţământului liceal, forma vocaţională, profil teologic, în vederea profesionalizării tinerilor absolvenţi care să fie capabili să susţină segmentul de turism religios românesc deficitar din acest punct de vedere", ne-a declarat monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva".
Elevele vor studia intensiv două limbi străine, respectiv limba engleză şi limba franceză, Geografia turismului religios ortodox, Itinerariile turistice religioase ortodoxe în ţară şi străinătate, Tehnologia activităţii în turism, Marketing şi practică în turism, Istoria culturii şi spiritualităţii artei monahale, la acestea adăugându-se şi alte materii care le vor completa cultura generală.
La această disciplină, elevilor le vor fi verificate dicţia (oral) şi cunoştinţele religioase (scris) şi vor susţine un interviu în faţa comisiei de examinare în care se vor prezenta şi vor argumenta alegerea Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia.
La finalizarea cursurilor Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", elevele vor obţine atât diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu care se vor putea înscrie la orice facultate, cât şi un certificat de atestare a competenţelor profesionale în specializarea "ghid turism religios", dar mai ales "o cultură profesională".

Specializare Filologie - Bilingv, română-engleză, la Seminarul Dorohoi

Pentru anul şcolar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi organizează concurs de admitere pentru 30 de locuri "Teologie pastorală - băieţi" şi 60 de locuri (2 clase) Filologie Bilingv, română-engleză.
Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi are deschisă, din anul şcolar 2010-2011, şi filieră teoretică, profil Filologie, specializare Bilingv, Română-Engleză - clasă mixtă, pentru băieţi şi fete. Absolvenţii care doresc să urmeze cursurile la acest profil trebuie să susţină probe de aptitudini în cadrul cărora le vor fi verificate cunoştinţele de limbă modernă: o probă scrisă (verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular, conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă I de studiu) şi o probă orală (vocabular şi elemente de comunicare).
"Din anul şcolar 2010-2011, pe lângă clasa de Teologie pastorală, Seminarul a deschis cu avizul ARACIP şi al MECI o clasă pe filieră teoretică, profil Filologie, specializare Bilingv - română-engleză, clasă mixtă - băieţi şi fete. Ne alăturăm astfel Colegiilor Naţionale "A. T. Laurian" şi "Mihai Eminescu" din municipiul Botoşani, care mai au acest profil la nivel de judeţ, din dorinţa de a nu mai fi nevoiţi elevii din zonă să plece departe de casă pentru a accesa acest profil, făcând astfel un profil elegant şi sigur, cu investiţii minime. O clasă este pentru doritorii de acest profil din arealul de sud-est al judeţului, respectiv Dorohoi-Darabani şi comunele învecinate, iar o clasă este pentru copiii înscrişi în programul SCAN (Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare), derulat de MECTS în colaborare cu Universitatea "A. I. Cuza" din Iaşi şi Curtea Regală a Danemarcei, seminarul dorohoian fiind unitate şcolară integrată proiectului, alături de alte 3 unităţi din judeţul Botoşani", a declarat pr. prof. Constantin Muha, directorul Seminarului din Dorohoi.
Potrivit conducerii instituţiei de învăţământ dorohoian, elevii cu posibilităţi financiare reduse sunt sprijiniţi şi prin reducerea cuantumului lunar cantină-internat, dar şi prin sistemul de burse susţinut din fonduri proprii şi cu sprijinul unor ONG-uri locale. De asemenea, pentru anul şcolar viitor elevilor defavorizaţi le va fi asigurată uniforma şcolară.

Teologie pastorală şi Patrimoniu cultural la Iaşi şi Botoşani

Pentru anul şcolar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Vasile cel Mare" Iaşi organizează concurs de admitere în clasa a IX-a la următoarele specializări:
Teologie pastorală (30 de locuri) şi Teologie Patrimoniu cultural (30 de locuri). Această instituţie de învăţământ, înfiinţată în anul 1995 şi aflată în firească continuitate cu tradiţia învăţământului teologic ieşean, reprezentat de Seminarul "Veniamin Costachi", creează o atmosferă ideală de studiu, oferind elevilor un loc de rugăciune - Capela "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", cadre didactice cu experienţă şi pregătite din punct de vedere profesional, laboratoare specializate, bibliotecă, dar şi internat şi cantină, într-o clădire nou-construită, una dintre cele mai moderne din ţară.
În toate promoţiile de absolvenţi procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 100%, în fiecare an elevii seminarişti ieşeni ocupând primele locuri la Olimpiadele şcolare de discipline teologice, greacă veche, pictură icoană şi limba rusă.
Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşani pentru anul 2011-2012 cuprinde 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie pastorală (filiera vocaţională) şi 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie patrimoniu (filiera vocaţională - clasă mixtă de băieţi şi fete). Probele orale vor fi apreciate cu calificativul "Admis/Respins", probele scrise şi cele practice vor fi evaluate cu note, iar vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. "Elevii absolvenţi fie ai specializării Teologie pastorală, fie ai specializării Teologie patrimoniu cultural au posibilitatea de a se înscrie la orice instituţie de învăţământ superior, nu doar la Facultatea de Teologie. Un avantaj oferit de această instituţie este siguranţa elevilor, garanţia unei conduite morale şi performanţa şcolară, dovadă fiind numeroasele premii obţinute de elevii noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare", a spus pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului din Botoşani.

Oferta educaţională a Seminariilor de la Mănăstirea Neamţ şi Piatra Neamţ

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ organizează în acest an concurs de admitere pentru clasa a IX-a la specializările Teologie pastorală - cursuri de zi, 30 de locuri (băieţi) şi Teologie Patrimoniu cultural (desen şi pictură) - cursuri de zi, 30 de locuri (clasă mixtă). Calificările profesionale dobândite la absolvirea seminarului sunt preot cu studii medii, respectiv tehnician pentru lucrări artistice - patrimoniu (desen, pictură, sculptură, restaurare etc.)
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ reprezintă un punct de reper în învăţământul teologic liceal, printre absolvenţi numărându-se nume de seamă pentru Biserica Ortodoxă Română. Printre acestea amintim pe PF Teoctist, Patriarh al BOR, Mitropolitul Nestor al Olteniei, IPS Pimen - Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, PS Corneliu al Episcopiei Huşilor, PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, preoţi profesori universitari, preoţi consilieri şi inspectori, părinţi arhimandriţi şi stareţi de mănăstiri.
Seminarul Teologic "Sf. Împăraţi Constatin şi Elena" Piatra Neamţ, înfiinţat în anul 1996, pune la dispoziţia absolvenţilor de gimnaziu un număr de 30 de locuri la secţia Teologie pastorală, un loc fiind destinat elevilor de etnie romă. Şi aici, la Piatra Neamţ, elevii seminarişti se remarcă prin seriozitate, dobândind o conduită morală temeinică şi obţinând an de an rezultate şcolare deosebite la concursuri naţionale de muzică şi limba română, olimpiadele pe discipline religioase. Seminariştii din Piatra Neamţ au obţinut numeroase distincţii şi la concursurile de reviste şcolare, cu publicaţia şcolii - "Lumină lină".

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
1) certificat de botez (ortodox) - original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: "conform cu originalul";
2) certificat de naştere - copie legalizată;
3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
4) adeverinţă (în original) care să cuprindă mediile generale la învăţătură şi purtare pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a (semestrul I), conf. adeverinţei model;
5) recomandarea Consiliului parohial şi a preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi al familiei sale;
6) binecuvântarea chiriarhului locului, care se obţine la seminar;
7) adeverinţa medicală de la medicul şcolar sau de familie - clinic sănătos şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.


http://www.ziarullumina.ro/articole;1611;1;57178;0;Incep-inscrierile-la-seminariile-teologice.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu