luni, 23 mai 2011

Rugaciune impotriva trandaviei sufletesti


  
 

S

tăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, Tu, Cel Care ai zis: Tatăl Meu până acum lucrează şi eu lucrez!, iar prin proorocul Tău că leneşul se aseamănă unui morman de gunoi peste care tot cel care trece aruncă mizerii, Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei nu mi-l da mie! Nu-mi da ca zilele mele, care sunt atât de puţine şi de preţioase, să se risipească în deşertăciuni lumeşti şi în trândăvie! Nu-mi da ca talanţii încredinţaţi mie să rămână îngropaţi în pământul uitării şi al lenevirii! Nu-mi da ca, din lipsa de dragoste pentru muncă, să fiu o povară semenilor mei şi să defaim chipul Tău care este în mine! Fă să fiu bun pentru orice lucru folositor, ca necontenit să lucrez la cultivarea fiinţei mele pentru veşnicie şi ca, orice voi face, să fac spre slava Ta, Doamne, iar nu pentru plăcerea mea! Amin!                                                                                                                                                 (Inochentie al Odessei)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu