luni, 23 mai 2011

Rugaciune DE UMILINŢĂ 

Iţi mulţumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, că pe toate le faci pentru binele vieţii noastre. Dă-ne har şi putere să ne învrednicim a-Ţi cânta cu înţelegere, a ne ruga de-a pururea şi totdeauna a căuta la Tine, Mântuitorule, lucrând cu frică şi cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar, Îndurate şi ne miluieşte pe noi! Zdrobeşte sub picioarele noastre pe vrăjmaşii noştri nevăzuţi şi războinici! Primeşte mulţumirile noastre! Dă-ne putere să ne deschidem gurile şi învaţă-ne îndreptările Tale, că nu ştim ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povăţui Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel sfânt. Şi orice am greşit până în acest ceas, prin cuvânt, prin lucru sau prin gând, cu voie sau fără de voie, lasă, curăţă şi iartă, Doamne! Că de Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic şi sprijinitor al vieţii noastre, şi pe Tine Te binecuvântăm întru toţi vecii. Amin!
 
                                      (a paisprezecea rugăciune catismală)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu