luni, 2 mai 2011

Rugaciune pentru iluminare

                                              PENTRU ILUMINARE
 

S

tăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Care ai poruncit luminii să strălucească din întuneric, Care ne-ai scos din întunericul înşelăciunii şi ne-ai călăuzit la lumina minunată a cunoaşterii Tale, ascultă-ne pe noi, păcătoşii, în acest ceas şi dă-ne să umblăm în Lumina Ta şi să locuim în ea cât timp vom avea lumina vieţii de faţă. Fă, Doamne, ca lumina faptelor noastre bune să lumineze înaintea oamenilor, ca ei să Te slăvească pe Tine. Căci Tu  ne-ai aşezat ca lumină pentru cei ce umblă în întuneric, dar lucrând răul, noi înşine am iubit întunericul mai mult decât lumina. De aceea păcătuind, ne poticnim zilnic, pentru că umblăm în întuneric. Dă-ne, Doamne, să vieţuim în restul zilelor noastre cu ochii minţii luminaţi, albeşte veşmântul strălucitor al Sfântului Botez, pe care l-am înnegrit cu faptele noastre, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca într-o haină. Dă-ne să îmbrăcăm hainele luminii ca să îndepărtăm pe stăpânul întunericului care se preface în înger al luminii. Aşa cum ai strălucit lumină celor ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, tot aşa străluceşte în inimile noastre lumina Ta cea neînserată, ca strălucind şi noi în această lumină şi arzând în credinţă,  să Te slăvim pe Tine, singura Lumină. Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu